2022-06-03 11:49:40

Odluka o 2. (drugim)izmjenama i dopunama školskog kurikuluma

OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA, JASENICE

Školski odbor

KLASA:007-04/22-02/07

UR.BROJ:2198-1-34-22-03

Jasenice, 02.06.2022.

 

Na temelju članka 28. stavak. 8..Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi N.N broj:87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19 64/20) i Statuta škole Školski odbor Osnovne škole Petra Zoranića, Jasenice na 16. sjednici dana 02.06.2022.a nakon provedenih sjednica Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja donosi

 

O D L U K U

o 2. (drugim) izmjenama i dopunama Školskog kurikuluma za 2021./2022.g.

 

Članak 1.

Usvaja se provedba projekta „ U prirodi s pticama“u organizaciji Lokalne akcijske grupe „Bura“.

Članak 2.

Sudionici projekta: OŠ Petra Zoranića, Jasenice, OŠ Starigrad, OŠ Zemunik. Mjesto realizacije Starigrad Paklenica

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  na web stranici škole.

 

                                                                                  PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA                                                                     Gordana Marasović, prof.


Osnovna škola Petra Zoranića Jasenice