2020-01-27 12:32:57

Obavijest o predupisu djece u 1. razred u šk. god. 2020./2021

OŠ Petra Zoranića, Jasenice

23. siječnja 2020.g.

OBAVIJEST O PREDUPISU DJECE U I. RAZRED

U Osnovnoj školi Petra Zoranića, Jasenice  prijava djece, obveznika, dorasle  za  upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2019./2020. provodit će se u uredu stručnog suradnika pedagoga u vremenu od: 27. do 31. siječnja 2020.g.  od 8.00 do 12.00 sati.

U 1. razred  školske godine 2020./2021. obvezno se upisuju :

-djeca koja do 1. travnja 2020. godine imaju navršenih  šest (6) godina života

- djeca  kojima je za školsku godinu 2019./2020. rješenjem Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji odgođen upis u osnovnu školu ili su privremeno  oslobođena od školovanja

Na predupis, uz osnovne informacije o djetetu (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, ime oca i majke) potrebno je donijeti  i  OIB djeteta.

Roditelji, odnosno skrbnici, obvezni su obaviti  predupis  svoje djece u prvi razred prema prebivalištu, odnosno prijavljenom boravištu.

Za djecu koja će šest godina navršiti do kraja tekuće godine (Od 1.travnja do 31.prosinca 2020.g.), a nisu  školski obveznici roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine  podnijeti Upravnom odjelu za povjerene poslove državne uprave u Obrovcu, Obrovac, Ante Starčevića 11 zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika (Obrazac 6). Uz Obrazac 6 roditelj/skrbnik treba dostaviti  mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta, te presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu.

Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom mogu se dostaviti i skenirani Odjelu na e-mail: vesna.adzic-kapitanovic@zadarska-zupanija.hr ili poštom na gore navedenu adresu Upravnog odjela za povjerene poslove državne uprave u Obrovcu.

OBRAZAC 6, odnosno zahtjev koji podnose roditelji/skrbnici Upravnom odjelu za povjerene poslove državne uprave, bit će dostupan na web stranicama Zadarske županije Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave pod linkom - Obrasci, Odsjek za društvene djelatnosti, Pododsjek za obrazovanje, kulturu i šport.

Upis u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. obavit će se od 8. do 15. lipnja 2020.g.


Osnovna škola Petra Zoranića Jasenice