2019-03-25 09:11:14

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto voditelj/ice računovodstva

OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA, JASENICE

Ulica Petra Zoranića 2, Maslenica

23243 Jasenice

KLASA:602-01/19-01/43

URBROJ:2198-1-34-19-02

U  Jasenicama , 25.03.2019.

                        

                                                                    

                                                                                                                      

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto voditelj/ica računovodstva

dostavljamo,

 

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto voditelj/ica računovodstva objavljenom dana 05.03.2019.g.na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Petra Zoranića, Jasenice  sklopljen ugovor o radu s Anitom Dražević VŠS ekonomist koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. Ugovor je sklopljen na određeno nepuno radno vrijeme do povratka odsutne  radnice  na rad  a najduže do 10.05.2019.g.

 

 

                                  

                                                                             Ravnateljica: Ana Milovac, prof.

 

 

                                                                                   ______________________

 

 


Osnovna škola Petra Zoranića Jasenice