preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica


Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – pročišćeni tekst Narodne novine broj: 10/97, 107/07., i 94/13), Osnovna škola Petra Zoranića, Jasenice raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu  radnog  mjesta m/ž

 

  1. Odgojitelj (m/ž)– 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – predškolski program

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju

  • životopis
  • presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
  • presliku uvjerenja da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseca)
  • dokaz o državljanstvu 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj:2016/679, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 15.03.2019. do 22.03.2019.g.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na  adresu škole:

OSNOVNA ŠKOLA  PETRA ZORANIĆA, JASENICE

                                Ulica Petra Zoranića 2, Maslenica

                             23243 Jasenice

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenje odluke na mrežnim stranicama škole www.pzoranic-jasenice.skole.hr .

 

KLASA: 112-01/19-01/04

URBROJ: 2198-1-34-19-01

Jasenice, 14.03.2019.g.                                                                    Ravnateljica; Ana Milovac, prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Mirjana Baričević   datum: 14. 3. 2019.Okvirni vremenik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike


Popis udžbenika 2018./2019.


Upisi u srednju


Pravilnik o kućnom redu škole


Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 12. 2010.

Ukupno: 143216
Ovaj mjesec: 47
Ovaj tjedan: 47
Danas: 6
preskoči na navigaciju