preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68 /18) Osnovna škola Petra Zoranića, Jasenice raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu  radnog mjesta m/ž

 

 

  1. Učitelj/ica razredne nastave  – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14  i 7/17 i 68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Uz pisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju;

  • životopis
  • presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
  • presliku uvjerenja da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o državljanstvu 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj:2016/679, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 15.03. 2019. do 22.03.2019.godine.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na  adresu škole:

OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA,JASENICE

Ulica  Petra Zoranića 2, Maslenica

23243 Jasenice

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke, na mrežnim stranicama škole http://www.os-pzoranic-jasenice.skole.hr.

 

KLASA:112-01/19-01/03

UR.BROJ: 2198-1-34-19-01

 Jasenice, 14.03.2019.g                                                                      Ravnateljica: Ana MilovacPošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Mirjana Baričević   datum: 14. 3. 2019.Okvirni vremenik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike


Popis udžbenika 2018./2019.


Upisi u srednju


Pravilnik o kućnom redu škole


Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 12. 2010.

Ukupno: 143216
Ovaj mjesec: 47
Ovaj tjedan: 47
Danas: 6
preskoči na navigaciju